Komplexní revitalizace bytových domů

Zajistíme pro SVJ a SBD odborný průzkum stávajícího technického stavu objektu včetně statického posouzení a energetického auditu.

Zpracujeme pro Vás optimální návrh oprav, včetně projektu, stavebního povolení, technického dozoru, přejímacího řízení a dalších odborných inženýrských činností.

Dále pro Vás zpracujeme podklady pro dotace z titulů Zelená úsporám i Nový panel, případně zprostředkujeme financování (úvěr) následné realizace.

Zorganizujeme pro Vás výběrové řízení na nejvýhodnějšího dodavatele stavebních prací zateplovacích systémů, střešního pláště, výměny oken, lodžií, výtahů a dalších stavebních prací.

Při provádění technického dozoru zajistíme pro Vás odborné posouzení jednotlivých stavebních systémů z hlediska provedení specializovanými technology a vydání jejich osvědčení o kvalitě provedení.

Zelená úsporám seznam odborných dodavatelů