Další nabízené služby

Pro Společenství vlastníků bytových jednotek a Bytovým družstvům nabízíme servisní služby při správě bytových objektů. 

Zajišťujeme pro ně správně technické služby v oblasti technického poradenství při opravách a rekonstrukcích s návrhem časové nutnosti a posouzením potřebných nákladů, dále technické poradenství při údržbě objekty jako jsou pravidelné revize, kontroly a prohlídky stavebních i technologických částí objektu a právní poradenství při uzavírání smluvních vztahů s dalšími subjekty.

Díky takto řešenému způsobu správy objektu vlastníci minimalizují zbytečné náklady za případné pokuty a penále při nedodržení legislativních povinností.