Energetický audit (analýza spotřeby tepla a jeho možných úspor)

Energetický audit hodnotí energetické parametry budov a navrhuje opatření k dosažení energetických úspor.

Energetický auditor je osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která provádí energetický audit. Tento audit provádí posouzení množství všech druhů energií spotřebovávaných v budově (vytápění, osvětlení, ohřev teplé vody) a navrhuje optimální varianty úsporných opatření.

Na základě provedeného auditu má stavebník možnost zkontrolovat návratnost vynaložených finančních prostředků.