Vytápění domu a ohřev teplé vody

Vzhledem k vysokým cenám za energie a potřebě snížení nákladů na vytápění je vhodné jako součást revitalizace bytového objektu provést i celkovou regulaci otopné soustavy. Bez této regulace nemusí dojít po zateplení domu k tak výrazným úsporám energie a k takovému snížení nákladů na vytápění jak bylo plánováno a očekáváno. Pokud budou byty zbytečně přetápěny bez jednoduché možnosti na snížení teploty uvnitř bytu, většina uživatelů bytů reguluje teplotu otevřenými okny.

Další nutnou podmínkou k vyloučení nešvaru regulace vnitřní teploty v bytě otevřením oken, je instalace měřičů spotřeby tepla v jednotlivých bytech a možnost rozpočítání nákladů na vytápění podle jednotlivých bytových jednotek. Velmi vhodná je i modernizace ohřevu teplé vody a případně i změna způsobu vytápění.