Dotace na revitalizaci bytových objektů

Momentálně jsou oba zmíněné programy pozastaveny. Program Zelená úsporám by, dle veřejně dostupných informací, měl být v roce 2011 znovu o tevřen pro panelové domy. Nicméně rádi poskytneme konzultace a vyhodnocení pro zájemce o program Zelená úsporám s výhledem na rok 2011.

 

Naše nabídka obsahuje i zpracování žádostí a vyřízení dotací na revitalizaci bytových objektů. V současnosti jsou státem vyhlášené pro revitalizaci bytových domů dotační tituly „Panel +“ ze Státního fondu rozvoje bydlení a „Zelená úsporám“ ze Státního fondu životního prostředí.

Žádosti o dotace pro naše zákazníky zpracujeme komplexně od podání žádosti, přes zajištění nezbytných posudků a příloh, až po odsouhlasení dotace příslušným pověřeným státním úřadem, čímž se žadatel vyhne možným problémům, či zamítnutí žádosti, z důvodu formálních nedostatků nebo chybějících příloh a urychlí tím i vyřízení své žádosti. Zákazník nám předá jen potřebné podklady, jejichž správnost a úplnost posoudíme a zkontrolujeme tak, aby odpovídaly všem nutným požadavkům.

Zelená úsporám seznam odborných dodavatelů