Statické vady a jejich odstraňování

Při průzkumu bytového objetu věnujeme velkou pozornost výskytu statických vad a posuzujeme stav z hlediska statického zabezpečení.

Statické vady vykazují většinou následující konstrukční části obytných budov:

  • stěny - svislé a šikmé trhliny ve stěnách, nadpražích oken a dveří, odpadávání krycích vrstev výztuže s následnou korozí výztuže
  • styky a spoje panelů - trhliny v místech vodorovných i svislých styků panelů, obnažení výztuže a její následná koroze, vznik výrazných tepelných mostů a zatékání srážkové vody
  • stropy lodžií, balkonové desky - odpadávání krycích vrstev výztuže s následnou korozí
  • zábradlí - koroze kotvících prvků ocelových nebo výztuže a kotvících prvků betonového zábradlí

k vážným problémům, případně ke znehodnocení nové fasády, vede podcenění a zakrytí statických poruch.  Pokud nejsou tyto statické vady sanovány- odstraněny dochází k ohrožením bezpečnosti nájemníků či vážným zraněním osob.

Často nezodpovědný stavebník či neseriózní stavební firma zakryjí statické vady zateplovacím systémem. Tyto zakryté vady se znovu projeví po nějakém čase a k jejich odstranění je pak nutný zásah do vybudovaného zateplovacího systému se všemi z toho plynoucími důsledky ekonomickými i estetickými a případně jeho nového provedení.