Elektrická instalace

Provedení stávající elektrická instalace v bytových objektech a to hlavně panelového typu neodpovídá platným předpisům a normám. Zejména po instalaci spotřebičů s větším příkonem jako jsou elektrické varné desky, myčky, vestavěné trouby, klimatizační jednotky a další energeticky náročné spotřebiče a jejich přibývající množství, významně zvýšilo zatížení stávajících a z toho důvodu kapacitně nepostačujících elektrických rozvodů.

Na základě toho se staly tyto rozvody nebezpečné a to zejména pro vysoké požární riziko a proto doporučujeme provést výměnu hlavních přívodů do bytu i rozvodů v energeticky náročných částech bytu jako jsou kuchyně a obývací prostory. Stávající, a to většinou hliníkové vodiče, se ve spojích uvolňují, dochází ke zvýšení přechodového odporu a tím ke vzniku vysokých teplot a z toho následně k požárům vznikajících převážně v  rozbočných krabicích, zásuvkách, vypínačích.

Dále nenainstalované proudové chrániče v koupelnách jsou příčinou smrtelných úrazů elektrickým proudem.