Oprava střechy

Vzhledem k dříve používaným technologiím a materiálům je většina původních střech již morálně i fyzicky zchátralá a spolu s netěsnými hydroizolačními vrstvami, nedostatečnou tepelnou izolací a často i poškozenými konstrukčními a podkladními vrstvami vyžaduje kompletní rekonstrukci.

Z hlediska finančních úspor a technických návazností je pro stavebníka výhodné provést tuto rekonstrukci společně se zateplením objektu, neboť je technicky výhodné sladit návrh a provedení detailů u atik, říms apod. s požadavky na zateplení stěn.

V rámci revitalizace bytového objektu posoudíme, navrhneme a provedeme celkovou obnovu střešního pláště včetně zlepšení jeho tepelně izolačních vlastností. Nevhodně navržená nebo nekvalitně provedená rekonstrukce střechy vede ve svém důsledku k zatékání do prostor pod střechou, ale může dojít i k poškození zateplovacího fasádního systému, vniknutí vody mezi jednotlivé vrstvy stěny, ke vzniku tepelných mostů a z toho vyplývajících důsledků jako jsou plísně, estetické vady na fasádě, snížení životnosti konstrukce stěny se zateplením či její zborcení.