Rozvody studené a teplé a topné vody a cirkulace

Ač byla většina potrubních rozvodů studené a teplé a topné vody a cirkulace v bytových objektech postupně vyměněna, došlo při této k častému požití potrubí z nevhodných materiálů. V dnešní době jsou k dispozici nově vyvinuté a technologicky dokonalejší potrubní rozvody z plastů i kovů pro TV i SV s dlouhou životností a s výrazně lepšími fyzikálně chemickými vlastnostmi. 

Pokud se vlastníci bytových objektů rozhodnou zrekonstruovat původní bytová jádra doporučujeme provést rekonstrukci potrubních rozvodů SV, TÚV, TV a C před nebo současně s těmito rekonstrukcemi bytových jader, jelikož na zrekonstruovaných jádrech jsou škody způsobené poškozenými rozvody, teplé a studené vody mnohonásobně větší, než škody na původních bytových instalačních jádrech. Dále je skutečností, že při výměnách potrubních rozvodů nebyly v převážné většině respektovány požární předpisy a tak je v těchto instalačních šachtách bytových jader vysoké požární riziko a jsou cestou rychlého rozšíření požáru na celý bytový objekt.