Výtahy oprava/rekonstrukce

Převážná část výtahů instalovaných v ČR neodpovídá evropským požadavkům na bezpečný provoz a bezproblémové používání. Pro zvýšení bezpečnosti výtahů byla vydána řada evropských norem a předpisů, které je nezbytné být při rekonstrukcích výtahů respektovat.

Připravíme pro Vás řešení rekonstrukce výtahů i s možností rozčlenění do několika etap dle finančních možností vlastníků bytového objektu, avšak upozorňujeme, že etapizace přináší vždy zvýšené finanční nároky.