Inženýring a projekty

Zajistíme pro SVJ a SBD odborný průzkum stávajícího technického stavu objektu včetně statického posouzení a energetického auditu, optimální návrh oprav, včetně projektu, projektových a dalších nezbytných podkladů, stavebního povolení, technického dozoru, přejímacího řízení, kolaudace a dalších potřebných činností a služeb.

Při komplexním zabezpečení těchto činností poskytujeme výrazné slevy.