Rekonstrukce a opravy balkonů a lodžií

U balkonů a lodžií jsou nejčastější následující vady:  

  • odpadávání krycích vrstev výztuže s následnou korozí u stropů lodžií, balkonových desek
  • koroze kotvících prvků a konstrukcí ocelových zábradlí a výztuže a kotvících prvků betonového zábradlí

Na základě provedeného průzkumu Vám navrhneme a zrealizujeme opravy lodžií v rozsahu nosných desek a podlahových vrstev, zábradlí i stěn, případně zajistíme prosklení lodžií, čímž dojde i k rozšíření kvalitnějšího obytného prostoru a další úspoře tepla. Naše řešení odstraní běžně vznikající závady jako jsou oddělování původní konstrukce lodžie od zateplených obvodových stěn, pronikání vody do interiéru bytů, či zatékání lodžiemi do spodních podlaží). V rámci rekonstrukcí a oprav balkonů dodržíme požadavky statického zabezpečení staveb (kotvení nových dílců do stávající konstrukce) i dodržení pravidel sanace betonových dílců s ocelovou výztuží (odstranění koroze s následnou sanací betonu). Tím se zabrání dalšímu vzniku koroze a dojde k obnově požadované statické funkce nosných prvků.