Energetický štítek a průkaz budovy

Nově zavedené hodnocení energetické náročnosti budov slouží  stlávajícím i budoucím vlastníkům budov k lepší orientaci v provozních nákladech na vytápění a klimatizace. Energetický průkaz budovy slouží pro její jednoduché a jasné hodnocení z hlediska energetické náročnosti. Průkaz popisuje tepelně technické parametry budovy, technické zařízení budovy a měrné ukazatele energetické náročnosti. Energetický průkaz je povinně zpracováván pro nové budovy a pro budovy u nichž byla provedena změna dokončené stavby podléhající povinnosti zpracovat energetické hodnocení. Energetický průkaz nebo energetický audit je jedním z požadavků pro získání dotace z programu Panel+ a Zelená úsporám.

Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku u elektrospotřebičů. Je to grafické vyjádření stupně tepelné náročnosti budovy (STN) a slouží pro jednoduché a jasné hodnocení budovy z hlediska požadavků energetické náročnosti. Umožňuje  jednoduché porovnávání budov z hlediska nároků na spotřebu energie při provozu budovy.

Energetický štítek klasifikuje budovy podle zák. č. 177/2006 Sb. do sedmi kategorií A - G od mimořádně úsporných (A) až po mimořádně nevyhovující (G). Energetický štítek budovy se vypracovává na základě vypracovaného energetického auditu budovy či energetického průkazu budovy. Součástí vydaného energetického štítku budovy je "protokol o energetickém štítku", který obsahuje veškeré údaje, na základě kterých bylo energetické posouzení provedeno.

 

Energetický štítek