Okna a dveře

Dříve používaná okna a dveře vykazovala značné netěsnosti způsobené jak konstrukčním řešením těchto výplní, tak i používanými materiály a způsobem jejich zpracování. Výměna oken a dveří proto představuje jedno z velmi důležitějších energeticky úsporných opatření. Zároveň se zde vyskytují závažné chyby vedoucí až k omezení kvality bydlení (výskyt plísní, tepelné mosty, zatékání vody do bytů, netěsnosti spár).

Stavební příprava výměny oken a dveří nejčastěji spočívá v zaměření stávajících otvorů s tím, že případné nesrovnalosti budou řešeny přímo během montáže. Navíc kombinace nedostatečné přípravy prací a využití nekvalifikovaného montážního personálu, může způsobit velmi závažné následné vady. Kvalitně provedená výměna oken a dveří totiž není pouze usazení okna do otvoru, ukotvení několika šrouby, vypěnění spáry mezi ostěním a rámem okna PU pěnou a její upravení štukem nebo akrylátovým tmelem.

Při výměně oken a dveří je nezbytné dodržovat závazné technologické postupy výrobců oken, avšak v běžné stavební praxi nejsou často dodržovány.

A proto i při samostatné výměně oken a dveří vlastníkům bytových objektů zabezpečujeme stavební technický dozor specializovaným odborníkem a to již v přípravné fázi (zaměření, vypracování závazného postupu výměny) a poté i při vlastní realizaci, jelikož bez detailní znalosti problematiky nemá běžný stavebník šanci zkontrolovat dodržování všech požadavků na kvalitu výroby a montáž oken i dveří.