Financování (úvěry, překlenovací úvěry)

Při nedostatku vlastních finančních prostředků stavebníka, zajistíme pro naše zákazníky finanční krytí revitalizačních oprav a úprav bytového objektu bankovními úvěry na celou stavbu, či její část a případně i překlenovací úvěr do doby vyplacení poskytnuté dotace ze státních fondů.

Tyto služby zajistíme za pomoci našich finančních odborníků a poradců u renomovaných bankovních domů. V současné době je úvěrové financování revitalizace bytového objektu velmi výhodné, díky nízkým úrokovým sazbám a to i při kombinaci vlastních zdrojů s úvěrem.