Znalecké posudky

Pro případné reklamace nekvalitně provedených oprav a revitalizace bytových objektů Vám vypracujeme znalecké posudky a odborná posouzení experty na jednotlivé technologické postupy.

Pro efektivní a optimální odstranění vad a nedodělků Vám navrhneme řešení, která zajistí jejich kvalitní odstranění a úsporu Vašich finančních prostředků do budoucna.