Právní služby

Naše společnost poskytuje následující právní služby zejména v oblastech občanského práva, obchodního práva, pracovního práva, finančního práva.

 

Občanské právo a vše s ním související :

 • smlouvy, jejich uzavírání, řešení sporů při jejich neplnění a porušování
 • kupní smlouvy (koupě movitých věcí a prodej) a koupě nemovitostí (včetně bytů, prodej pohledávek)
 • darovací smlouva (darování peněz, darování movitých i nemovitých věcí)
 • smlouva o dílo (zhotovení díla, zhotovení stavby, provedení jiných prací)
 • smlouva zprostředkovatelská (zprostředkování převodů nemovitostí, zprostředkování obchodních  záležitostí, služeb a další)
 • nájemní smlouva a podnájemní smlouva (nájemní smlouva k bytu, nemovitosti a nájem nebytových prostor)
 • smlouva o převodu nemovitostí (prodej a koupě domů, pozemků, převod bytů-bytových jednotek, nebytových prostor) řešení sporů při neplnění a porušování smluv
 • zpracování a uzavírání smluv
 • zastupování u soudů v soudních řízeních

 

Obchodní právo a vše s ním související:

 •  podnikatelské vztahy
 •  závazky podnikatelů, smlouvy
 •  smlouvy (zpracování, uzavírání a náležitosti smluv) a jejich změny
 •  kupní smlouvy
 •  smlouvy o dílo
 •  směnky, vymáhání směnek
 •  zastupování u soudů a řízení u soudů všech stupňů

 

Pracovní právo a vše s ním související:

 •  pracovní smlouvy a jejich uzavírání
 •  skončení pracovního poměru a spory z toho plynoucí
 •  výpověď z pracovního poměru a spory o neplatnost výpovědi
 •  dohody o hmotné odpovědnosti
 •  náhrada škody a její řešení
 •  spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 •  zastupování u soudů a soudních řízení všech stupňů

 

Finanční právo a vše s ním související:

 •  právní poradenství
 •  zpracování daňového přiznání

 

 Vymáhání pohledávek:

 •  vymáhání pohledávek v celém rozsahu
 •  vymáhání pohledávek z dlužního úpisu
 •  vymáhání pohledávek ze smlouvy
 •  výkon rozhodnutí a exekuční řízení
 •  zastupování u soudů a soudních řízení všech stupňů
Kontakty

entrée ing a.s.
Spinozova 1825/7
143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 606 312 841
E-mail: info@entree-ing.cz