HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI:

INŽENÝRSKÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

Inženýrská činnost je zajišťovaná nejen v rozsahu rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení, ale také konzultace pro úpravu územního plánu, změnu územního plánu apod. V rámci své činnosti firma organizuje výběrová řízení a jejich vyhodnocování pro třetí osoby. Dále se zaměřuje na řešení problémů vzniklých při stavební činnosti třetích osob, na zpracovávání studií, posudků a optimalizace procesů ve stavebnictví.

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU včetně poradenství, znaleckých posudků a auditů, projektu a realizace

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

Jedná se o projektové práce pozemních, průmyslových, dopravních a vodních staveb.

STAVEBNÍ PRÁCE, REALIZACE STAVEB VČETNĚ JEJICH ZMĚN A ÚDRŽBY I JEJICH ODSTRAŃOVÁNÍ

Společnost je nyní zaměřena především na realizaci stavebních projektů a to vlastními silami i dodavatelským způsobem, kdy spolupracuje s ověřenými subdodavateli jednotlivých stavebních specializací. Dále se specializuje na přípravné a dokončovací práce a specializované činnosti ve stavebnictví.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Společnost poskytuje právní služby a zastupování v oblasti občanského práva, obchodního práva, pracovního práva a finančního práva.

Kromě výše uvedených právních služeb zajišťuje pro klienty i vymáhání pohledávek, včetně poradenství při vymáhání

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ, REALITNÍ ČINNOST

Jedná se především o zprostředkování prodeje velkých developerských projektů nebo podnikatelských záměrů ve stavebnictví. Dále se jedná o správu a údržbu nemovitostí ve vlastnictví organizací i občanů.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zabezpečujeme činnosti spojené s likvidací odpadů ze stavební činnosti a jiných (vyjma nebezpečných). Dále ve spolupráci s akreditovanými firmami zajišťujeme i demolice objektů a likvidaci nebezpečných odpadů s obsahem azbestu, včetně potřebných průzkumů a rozborů.

POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Společnost poskytuje tuto činnost především v oblasti stavebnictví a přípravy investičních akcí.

DEMOLIČNÍ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE

Zabezpečujeme v rámci dodržování předpisů BOZP a hygieny a podílíme se na řízení demolic nebo odstraňování staveb s velkým poměrem ruční práce spojené s odstrojením stavby nebo stavebního objektu. Pro vlastní demolici spolupracujeme s renomovanými společnostmi s potřebným technickým vybavením. V oblasti zemních prací jde především o práce v návaznosti na pozemní, průmyslové, dopravní a vodní stavby, případně jejich vazba na založení stavby.

Kontakty

entrée ing a.s.
Spinozova 1825/7
143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 606 312 841
E-mail: info@entree-ing.cz