PREZENTACE entrée ing a.s.

Společnost entrée ing. a.s. se od samého počátku zabývá inženýrskou činností, technickým poradenstvím, konzultační činností a realizací stavebních prací

Naší prioritou je zodpovědné poradenství a minimální zátěž investora. Pomáháme bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, osobám i obcím v roli investorů a stavebníků. Převezmeme na sebe všechny na sebe navazující činnosti od počáteční konzultace až po kvalitní realizaci díla vč. zajištěných dotačních titulů tak, aby to pro zákazníka znamenalo významnou úsporu času a starostí. Jsme činní  po celém území České republiky.

Společnost vznikla v roce 2002 zápisem do obchodního rejstříku dne 23. října 2002 jako spol. s r.o. Po několika změnách vlastnické struktury, majitelů a jména došlo k poslední změně majitelů a ve statutárních orgánech a po transformaci společnosti s r.o. na akciovou společnost se změněnou právní formou, entrée ing a.s. a zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15472, se sídlem Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4.

entrée ing a.s. sídlí v ulici Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4. Na této adrese vykonává především své administrativní činnosti. V současné době je představenstvo a dozorčí rada ve složení zapsaném v obchodním rejstříku.

Společnost má zaveden systém managementu kvality dle normy:

ČSN EN ISO 9001 : 2016                                                               

a systém environmentálního managementu dle normy:

ČSN EN ISO 14001 : 2016                                         

- - -- - -  

Kontakty

entrée ing a.s.
Spinozova 1825/7
143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 606 312 841
E-mail: info@entree-ing.cz